Utveckling i utländskt ägande på den svenska börsen Q3 2022

Modular Finance publicerar varje kvartal en sammanställning över hur det utländska ägandet har utvecklats på den svenska börsen. Data visas dels per lista, dels per sektor, med jämförelsetal för samma period föregående år.


Lista
Utländskt kapital Q3 2022Utländskt kapital Q3 2021Förändring
Large Cap37,0%38,9%-1,9%
Mid Cap28,9%29,7%-0,8%
Small Cap23,7%24,0%-0,3%
First North21,0%20,5%+0,5%
Spotlight SE10,0%10,1%-0,1%
Main Regulated Equity26,1%24,2%+1,9%
Nordic SME11,5%12,6%-1,1%
SektorUtländskt kapital Q3 2022Utländskt kapital Q3 2021Förändring
Sällanköp27,6%23,1%+4,5%
Råvaror37,5%33,8%+3,7%
Material26,2%25,2%+1,0%
Industri22,3%21,9%+0,4%
Hälsovård17,7%17,3%+0,4%
Tjänster18,7%19,1%-0,4%
Telekom & Media19,7%20,2%-0,5%
Informationsteknik18,7%19,2%-0,5%
Handel & varor21,8%23,1%-1,3%
Fastigheter15,4%17,5%-2,1%
Finans18,3%20,9%-2,6%
Energi & Miljö18,1%21,6%-3,5%