Utveckling i utländskt ägande på den svenska börsen Q4 2022

Modular Finance publicerar varje kvartal en sammanställning över hur det utländska ägandet har utvecklats på den svenska börsen. Data visas dels per lista, dels per sektor, med jämförelsetal för samma period föregående år.

ListaUtländskt kapital Q4 2022Utländskt kapital Q4 2021Förändring
Large Cap36,9%37,6%-0,7%
Mid Cap29,3%29,7%-0,4%
Small Cap22,8%23,1%-0,3%
First North21,4%21,3%+0,1%
Spotlight SE11,3%10,2%+1,1%
Main Regulated Equity25,9%24,3%+1,6%
Nordic SME11,7%12,3%-0,6%
SektorUtländskt kapital Q4 2022Utländskt kapital Q4 2021Förändring
Sällanköp30,7%27,6%+3,1%
Råvaror37,8%31,7%+6,1%
Material23,6%25,9%-2,3%
Industri23,2%24,1%-0,9%
Hälsovård19,7%18,9%+0,8%
Tjänster20,3%19,4%+0,9%
Telekom & Media22,0%22,5%-0,5%
Informationsteknik21,0%21,4%-0,4%
Handel & varor22,5%22,0%+0,5%
Fastigheter15,7%16,2%-0,5%
Finans18,9%21,0%-2,1%
Energi & Miljö18,8%21,1%-2,3%