Datablocks logo

Holdings screenshot

Komplett IR-sida

Inom ramen för Datablocks ryms alla de delar som behövs för att skapa en komplett och högkvalitativ IR-sida. Kunden väljer upplägget själv, både data och funktionalitet ingår. Allt detta uppdateras i realtid och per automatik vilket innebär tidsbesparing och en trygghet i att alltid uppvisa bästa möjliga data.

Datakvalité

Datablocks är skapat utifrån Modular Finance centrala och unika databas, vilket säkerställer högsta möjliga datakvalitet. I Datablocks finns bland annat ägardata, insynsdata, kursgraf & aktiedata, finansiella nyckeltal, utdelning & totalavkastning, kalender och mycket mer.

Plug-and-play

Datablocks är just byggstenar som passar in i kundens befintliga struktur. Man kan fortsätta med sin befintliga webbyrå men helt slippa den komplexitet och det uppdateringsbehov som finansiell information innebär.

Anpassningsbart

Det finns alla möjligheter att anpassa sin Datablocks-leverans inte bara i termer av innehåll men också i termer av färg, form och omfattning. Innehållet ska kännas som att det är kundens eget.

Datablocks

> 99,99%
uptime sedan lanseringen 2017
< 24 timmar
tid för uppstart av ny kund
100%
anpassningsbarhet till egen hemsida