Monitor logo

Holdings screenshot

IR-plattform med ägardata i fokus

Monitor är en kraftfull IR-plattform som hjälper noterade bolag med att få en komplett ägarbild, enkelt genomföra Investor Targeting på egen hand samt logga och följa upp resultatet av möten med investerare.

Unik ägardatabas

Grunden till Monitor är en unik databasstruktur som klarar av att hantera överlappande datakällor. Resultatet blir marknadens i särklass mest kompletta och uppdaterade ägardata, inklusive utländska ägare

Investor Targeting

Hitta enkelt nya potentiella ägare som skulle passa bra in i er ägarlista utifrån egna eller av plattformen föreslagna kriterier. Full insyn i befintliga och potentiella ägares portföljer samt andra bolags ägarlistor.

IRM

Logga enkelt möten med investerare och andra intressenter samt följ upp statistik för vad mötena resulterade i. Kontaktuppgifter till > 300 000 fondförvaltare, analytiker, mäklare etc.

Rapportering & Bonusdata

I erbjudandet ingår dessutom vår lättanvända mobilapp, våra skräddarsydda månadsrapporter och underlag till årsredovisningen. Därtill kringliggande data för tex. transcripts, blankning, insynshandel, likviditet, aktieutveckling och ägarstyrning.

Monitor

> 250
kunder gör systemet till det största i Norden på sitt område
> 10
nya och förbättrade versioner av Monitor släpps varje år
> 200 000
investerarmöten som är loggade i Monitor