Strictlog logo adjust

Holdings screenshot

MAR-system med användarvänlighet i fokus

Strictlog är ett MAR-system bestående av en digital loggbok skapad för att säkerställa regelefterlevnad och spara tid i hanteringen av t.ex. insiderförteckningar och närstående till PDMR.

Full regelefterlevnad

Systemet är fokuserat på regelefterlevnad och har testats och godkänts av externa jurister samt våra kravställande kunders interna jurister. Lagringen i Strictlog är irreversibel, alla händelser tidsstämplas och historiska versioner kan lätt tas fram.

Betydande tidsbesparing

I Strictlog är det enkelt att göra massutskick till olika grupper av insiders med skräddarsydda mallar. Systemet påminner automatiskt insiders som inte verifierat sig. Strictlog har även stöd för att hantera tysta perioder.

Maximal säkerhet

Systemet tilllämpar alltid aktuell best practice inom säkerhet. Kryptonycklar är unika för alla kunder och kan roteras. Datat finns rent fysiskt på dedikerade servrar i Sverige som tillhör oss och lagras alltså inte i molnlösningar.

En smidig kundupplevelse

Vi har en snabb uppstartsprocess och hjälper till med import av kontaktuppgifter och mallar. Våra kunder kan räkna med support i världsklass och kontinuerliga förbättringar. Säker och smidig inloggning med BankID.

Strictlog

> 99,99%
uptime sedan lanseringen 2017
< 24 timmar
tid för uppstart av ny kund
> 25%
andelen kunder på Large Cap-listan